Bài viết mới

Search
Generic filters
  • All
  • Kinh doanh
  • Social media
  • Xây dựng thương hiệu
Ý nghĩa thương hiệu: Thương hiệu là hình ảnh?
Xây dựng thương hiệu

Ý nghĩa thương hiệu: Thương hiệu là hình ảnh?

Ở đây, chúng ta bàn về cách mà các giá trị được xây dựng sau khi tạo ra hình ảnh nhận diện. Cách này còn mang lại lợi ích từ sự đa nghĩa của hình ảnh nhận diện qua các thời kỳ khác nhau.

Kinh doanh

Hãy xây dựng một doanh nghiệp thực sự

Quá nhiều “doanh nhân” hiện tại đang tập trung vào việc gọi vốn vòng tiếp theo, và tìm cách để tăng giá trị của công ty một cách giả tạo…

Đăng ký nhận update

Đăng ký ngay để nhận các thông tin hữu ích về Marketing