Bài viết mới

Search
Generic filters
  • All
  • Chưa được phân loại
  • Kinh doanh
  • Social media
  • Xây dựng thương hiệu
Bài học đắt giá từ chiến lược "tái tung"
Xây dựng thương hiệu

Bài học đắt giá từ chiến lược “tái tung”

“Tái tung” – chiến lược đắt giá phù hớp với cả doanh nghiệp khó khăn hoặc thành công. Đây là chiến lược táo bạo nhưng không bỏ đi giá trị lâu đời của thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu

Tại sao logo của mọi thương hiệu xa xỉ đều dần trở nên giống nhau?

Tại sao logo của các thương hiệu xa xỉ lại trở nên giống nhau? Những bình luận và người bình luận cũng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, tùy vào cách thẩm định giá trị thẩm mỹ của từng người.

Đo lường tầm quan trọng của thiết kế trong tăng trưởng kinh doanh
Xây dựng thương hiệu

Đo lường tầm quan trọng của thiết kế trong tăng trưởng kinh doanh

Bài viết này đưa ra cách để chuyển đổi nhận thức về thiết kế bằng việc chứng minh tầm quan trọng của thiết kế đối với kinh doanh.

Xây dựng thương hiệu

Sử dụng thiết kế để truyền đạt các tính năng của sản phẩm – BEAR

Trong hầu hết các trường hợp, tên thương hiệu hoàn hảo làm ba điều đặc biệt tốt. Chúng cung cấp một ý tưởng đơn giản và …

Xây dựng thương hiệu

Sử dụng thiết kế để kỷ niệm các dịp đặc biệt – Lyle’s Golden Syrup

Trong hầu hết các trường hợp, tên thương hiệu hoàn hảo làm ba điều đặc biệt tốt. Chúng cung cấp một ý tưởng đơn giản và …

Đăng ký nhận update

Đăng ký để nhận các thông tin hữu ích!