Những mẩu Stories nhỏ trong vòng 24h này bao còn giúp củng cố “tình thân” của khách hàng với thương hiệu cũng như thúc đẩy doanh số