Tại sao logo của các thương hiệu xa xỉ lại trở nên giống nhau? Những bình luận và người bình luận cũng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, tùy vào cách thẩm định giá trị thẩm mỹ của từng người.